ÇALAP BİR ÂDEM YARATMIŞ

OL ŞARIN KENARESİNDE

 

Kaygı adamıdır. Kaygısı şahsi değil içtimaidir. Cemiyetin bir ferdinin burnu kanasa onun yüreği kanar. Dilin şuursuz ve şiirsiz kılınmasına karşı tek başına bir direniş örgütüdür. Dili yağmalanan bir milletin kimliğinin ve bekasının da yağmalanacağını, dili karartılan bir milletin gözleri hariç bütün duyargalarının kararacağını bilir.

 

Kaleciklidir. Kalesi kalemidir.

 

Resmi tarihi bütün gizli saklısıyla, akıyla karasıyla, pencere önüyle perde arkasıyla bilenlerden ve hıncını taze tutanlardandır.

 

Bin yıldır milletin kalbiyle, vicdanıyla, gönlüyle süzerek ölçülemeyecek ve biçilemeyecek bir bilince dönüştürdüğü değerlerin yok sayılmasına heba edilmesine gönlü razı olmaz.

 

Marş olarak sadece İstiklal Marşı’nı bilir.

 

Rüzgâra göre yön değiştirenlerden de rüzgârın yönünü değiştirme gayreti içinde olanlardan da değildir.

 

Yakasız gömlek giyer. 

 

Boyun bağı bağladığı görülmemiştir.

 

Endülüs’te yaşananın Türkiye’de yaşanmaması için yangına su taşıyan soylu bir karıncadır.

 

Ömrünü kelama ve kelimeye adamıştır. Adanmışlığı lekesizdir.

 

Ayak izlerimizin, göz izlerimizin, gönül izlerimizin bulunduğu coğrafyayı kalbinde yakı niyetine taşıyanlardandır.

 

Sarhoşluğu meyden değil mecazdandır.

 

Cennette Akif’in etrafında bulunan birinci halkada saklı cennet kelimelerini kayda geçirmek için elinde kalemi hazır bulunacaktır.

 

Cemiyetçidir. Dernekçilik anlamında da cemiyetçidir.

 

Sözü sohbeti dinlenir; çayı içilir.

 

Yürüdüğü yolun da helaline taliptir; yürürken hilali takip eder.

 

Yatağı değiştirilen ırmakların nasıl eski yatağına nasıl döndüğüne ömründe tanıklık etmiştir.

 

Ankara’yı Ankara yapanları da en kara yapanları da teşhiste mahirdir. Şehrinin şahsiyetinin dili bedenindeki toprakta bile Hacı Bayram’dan şiirler okur.

 

Kaşgarlı’nın sünnetini devam ettirmekle maruftur.

 

Susuz kelimelere su taşımaktan omuzları biraz düşüktür.

 

D. Mehmet Doğan bu…

 

Hareket Dergisine omuz verenlerden…

 

Türkiye’de Kemalizm’i en iyi bilenimiz…

 

Türkiye Yazarlar Birliği’ni arkadaşlarıyla birlikte kurdu ve yaşattı.

 

Dil ve kültür meselelerine dair bir raf dolduracak telifi var.

 

Günlük fıkralar yazmaya devam ediyor.

 

Televizyonla arası iyi olmasa da bir zamanlar iyi işler çıkardı.

 

Kuş, kedi ve çiçek beslemez. Kuş, kedi ve çiçek kelimelerini beslemiştir.

 

Dava ve deva adamıdır. Tabipliğinin bilindik tabiplikle alakası yoktur.

 

Yüzü “âlem” ve “kâinat” kelimelerinin çağrışımlarının kesiştiği bir kümedir.

 

Bulutların da kümelenmesinden korkulur.

 

Böyle biliriz.

 

mehmetayci.com.tr 2012
Free Joomla Theme by Hostgator