HEM BÜTÜN HEM DAĞINIK

 

Avdeti, soylu bir yırtıcı kuşun hemen havalanmaya hazır halidir. Yırtıcılığı da vahşilik anlamında değil… Hayata tutunma, dahası hayatta tutunma, bulunduğu yerde kendiliğinden varlığını görünür kılma gibi bir şey… Yürürken, kollarının duruşu, hafif eğik boynunun üzerindeki başı, gözlükleri, gözlüklerini tamamlayan sakalı, “insanoğlu kuş misali” dizesinin çağrışımlarından daha somut daha belirgindir.

 

Vesikalık fotoğrafında tam tersi… Daha durmuş oturmuş, mümin, mütedeyyin, giderek abid ve zahit bir intiba uyandırır. Uyandırması fazla, öyledir. Orada, poz verirken, kendiliğinden poz verirken, yakasız gömleğiyle yahut son düğmesi de iliklenmiş yakalı gömleğiyle ununu elemiş eleğini asmış, günlerini ibadetle, o genel algıdaki ibadetle geçiren bir “hacı amca” yüzü vardır.

 

Fotoğraf aldatır. Ununu elemiş eleğini asmış değildir. Un elemeye devam etmektedir. Öylesine çalışkandır ve öylesine dağınıktır ki, bu dağınıklık biraz da ömrünü bereketlendirir. Ömrünün her yılına iki kitap düşecek kadar veluttur.

Kalemsiz ve kelamsız dolaşmaz.

Allah ona, masaldaki kırk haramilerle hayattaki kırk haramileri kıyaslama ve doğru hüküm çıkarma basireti bağışlamıştır.

Masalı dünyayı güzelleştirmek için bir nimet olarak görenlerdendir.

Masalsı ve çocuksudur.  Gündelik hayatında da, o ilk izlenimin karelerine inat, hani o yırtıcı kuş imgesinin alabildiğince uzağında bir masal kahramanı ve bir çocuk olarak merakından ve büyüsünden bir şey kaybetmeyen bir iştiyakla sürdürür oyununu…

On parmağında on bir marifet olanlardandır. Geleneksel Türk sanatlarının cümlesiyle ilgilenir. Bu ilgisi üretime dönüşecek kadar içtendir.

Parasız yatılı kuşaktandır. Erken yaşta yoksulluğu, erken yaşta gurbeti, erken yaşta tek başına ayakta durmayı, erken yaşta paylaşmayı burun direkleri sızlayarak öğrenmiştir.

Erken yaşta bir “kader” olarak Feteva-i Hindiyye kitabını başından sonuna okumuştur.

Adını yazarken salavat getirir.  Efeliği kendi nefsinedir ve sahiden efedir.

Herkes Konyalı bilir, Kayserilidir. Ticaret mizacına göre değildir. Alır, satmaz.

Ahmet Efe bu…

Çocuk Edebiyatının en üretken isimlerinden…

Biyografiler yazdı.

 

Dergiler çıkardı.

Kitapları,  ismi akılda tutulmayacak kadar ziyade…

Nasreddin Hoca Hazretlerinin gülümseyerek istikbal edeceği üç beş kişiden biridir.

Yüzü bozkırlığı kalmamış bir Konya haritasıdır.

Gözleri iki Mevlevi…

Böyle biliriz.

 

mehmetayci.com.tr 2012
Free Joomla Theme by Hostgator