ESKİ BABİL’DE BİR KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

 

Gülümsemesi de kitaba dâhil…

 

Deri yeleğini giydiğinde, o sıra sıra, dizi dizi, hemen her dilden, her boydan, her soydan kitaplar arasında kendisi de deri ciltli müstesna bir kitap gibidir.

 

Her ne kadar Andrew Mango biraderimiz onun için “Ankara sahaflarının kralı” tabirini kullanmışsa da kral haşmetinden, kral kibrinden, kral şatafatından uzak, kendi halinde, mütevazı, herkesle ve her kesimle ölçülü bir saygı çerçevesinde mesleğini icra eder.

 

Mesleğini sadece icra etmez; ihya eder.  Dükkânı, meraklıların, araştırmacıların, yüksek mektep öğrencilerinin, kitap tozu yutmuş, burnu kitap kokusuna aşina ehibbanın, üdebanın, şuaranın, ulemanın uğrak yeridir. Yol üzerinde değildir. Çarşıya karışmaz. Oraya gitmek için oraya gidersiniz, ona rastlamak için onun mekânına gitmeniz gerekir.

 

Emeği ve samimiyeti paraya tahvil etmez. İstimalin iyisine de kötüsüne de sıcak bakmaz.

 

Dil Tarih ekolünden mutena bir âdemdir. Dilin ve tarihin bütün şubelerine hususi merakı vardır.

 

Zamanında düşürdüğü kütüphane hâlâ Ankara’da konuşulur.

 

Ankara’da kitap müzayedesi/mezadı geleneğini başlatan kişidir. Müzayede katalogları müzayedede satılacak evsaftadır.

 

Kebikeç mecmuasını memleket irfanına hediye etmiştir.

 

Gâvur memleketlerinde Türkiye’den çok tanınır. Ciddiyeti ve temsil kudretiyle Sanat Kitabevi ülkemizin yüz akıdır.

 

Kudret Emiroğlu ile birlikte “Yoldaşımız At” kitabını hazırlamış, Dedem Korkut’un ruhunu bahtiyar etmiştir.

 

Şahsi kütüphanesinde birkaç raf nadir at kitaplarına ayrılmıştır; ikinci nüshasını edinse bile kolay kolay satmaz. İlgileri tiryakilik boyutundadır.

 

Çırak olmadan usta olunamayacağını bilir; içinde bir çırak heyecanı taşıyan ustadır; halden anlar.

 

Nakışların, haritaların, desenlerin, gravürlerin, ciltlerin, kitap kapaklarının, kitaplar arasından çıkan nesnelerin, imzaların, karalamaların, şahsi mühürlerin, güvenin ve tozun,  müelliflerle birlikte hukukunu gözetir.

 

Ahmet Yüksel bu, sahafımız.

 

Kitabın her yerinden az ve öz konuşur.

 

Yüzü nadir bir kitabın orta yeridir.

 

Tek nüshadır. İstinsah kabul etmez.

 

Böyle biliriz.

 

mehmetayci.com.tr 2012
Free Joomla Theme by Hostgator