VE ALLAH BUĞDAYI YARATTI

 

Her yüzde Hazreti Âdem’in suretini çıkarır.

 

Bütün kavimlerin evsafını, eşkâlini o kadar araştırmış, o kadar düşünmüştür ki, yaşadığı şehir Ankara’da, ben Ankaralıyım diyen binlerce insanın yüzünde Hint’ten Çin’den, Kuzey’den Güney’den onlarca kavim yurt tutmaya buğday yetiştirmeye devam etmektedir.

 

Kazı ve kökenbilim tahsil etmiştir etmesine de, insana dair her bilime aşinadır.

 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ayrı bir muhabbeti vardır. Anlatacak, söyleyecek kimse bulamayınca hazretin ruhaniyetinin dizi dibinde yüz anlama dersleri tedris eder.

 

Kutsal metinleri onlarca kez altını çizerek okumuştur.

 

Kütüphanesi bir nevi arkeoloji ve antropoloji kitapları müzesi gibidir.

 

İnsanları kavim kavim, yeri damar damar yarattığı için Allah’a şükreder.

 

Yaz kış kirli tıraş dolaşır.  Sakalları Hititlerden sakallarının kızıllığı Galatlardan kalmadır.

 

Adı yeryüzünün bütün muzaffer ordularına, muzaffer kadınlarına, muzaffer kumandanlarına, peygamberlerine, Fetih Suresinin o bildiğimiz ayetine; soyadı Tunç çağına telmihtir.

 

Rüyasında, rüyasında gördüğü adamlarla birlikte Mısır müzelerinde rastladığımız arabalarla geziye, af buyurun kazıya çıkar.

 

Yine rüyasında Firavuna kelime-i şahadet getirttirmekle maruftur.

 

Naylon ve riya sevmez.

 

Giysileri yünden, ayakkabıları ve kemeri deriden, tarağı kemikten olmalıdır.

 

Üzerinde demir alet bulunmaz, bozukluklardan ilk rastladığı dilenci sayesinde kurtulur.

 

Yazının icadı ile ovaya yazı denmesi arasında bağ kurmaya çalışır.

 

Kaşlarıyla geyik avladığı burnuyla geyik çağırdığı hayal edilebilir; hakikat payı vardır.

 

Müslümandır. Namaza ve Allah’a yakın durur.

 

Anadan doğmadır; üryan değildir. Gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanların anadan doğmasının Allah’ın en büyük mucizesi olduğuna inanır; imanı olmasaydı “ana”ya tapardı denilecek kadar ana düşkünüdür.

 

Her kısa sohbeti muhtasar İnsanlık Tarihini muhtevidir.

 

Gülümseyince sakalları da gülümser.

 

Muzaffer Tunç bu…

 

Yeni zamanları rindane yaşayan bir eski zaman bilgesi… Eski zaman bilgeliği bilgisindendir.

Kayıp dillere ve kayıp yemek tariflerine merakı vardır.

 

Yüzü kendini kaybettiğinde deniz feneridir.

 

Bekçisi de kendisi.

 

Böyle biliriz.

 

 

mehmetayci.com.tr 2012
Free Joomla Theme by Hostgator